10.07.2014

Адыгэ Радио КАФСЕС - Адыгэ орэдхэр мафэм ренэу


Радио КАФСЕС (Тыркуе) илъэс заулэ хъугъэу зэпымыоу Адыгэ орэдхэр къырегъаIо ау мыхэм  Iофэу ахэтлъэгъуагъэр орэдхэм я 95% къокIыпIэ диалекткIэ къаIорэ орэдхэр ары, къохьапIэ диалектыр щыIэп ашIошIыми тшIэрэп.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.