10.06.2014

Кавказ федерациер къызэхэтэкъощтэу къэлъагъо


ШэкIогъум и 24-м Тыркуем икъэлашъхьэ Анкъара Кавказ федерацие зыфаIорэм изэфэс щыкIуагъ. 
Пасэм мы хасэм изэфэсхэр гъэшIэгъонэу щытыгъэхэп сыда пIомэ зэфэсхэр джыри рамыгъэжьагъэзэ зэфэсым тхьэматэу ыкIи гъэцэкIэкIо купым хэтыщтхэр рахъухьыщтгъэ, кIо, зэфэсым ахэм яцIэхэр къыщаIожьыщтгъэх неIэп. Адыгеим ит Адыгэ хасэм изфэсэ зэрашIыгъэм фэдщтыгъэх (шэк1огъум и 23).

Ау, мы аужьырэ зэфэсэу КАФФЕД-м иIагъэм купытIу лъэщэу щызэбэнгъэх, кумунист+тырку националисхэм якупрэ Адыгэхэм якупрэ. Хэдзынхэр кумунист+тырку националисхэм къыдахыгъ, 114 макъэ къахьыгъ. Адыгэхэм 92 макъэ къахьыгъ.

КупытIум сыд зэтрахырэр пIомэ, кумунист+тырку националисхэм непэрэ дунаем къыдекIоу ыкIи Адыгэ лъэпкъым ишIуагъэ екIыщт IофгъэхэмкIэ зи зэблэхъуныгъэхэр амышIынэу ары, зэрэлажьэщтгъэхэм тетэу къэнэнхэр ары, кIо кIохъо-цуахъоу хэтынхэу ары. Мыдрэ Адыгэ купым зэхъокIынгъэхэр КАФФЕД-м ицIэрэ ыкIи илэжьакIэрэ зэхъокIынгъэхэр фашIынэу фаех ыкIи дунае Адыгэ хасэ зэхэшIэгъэн зэрищыкIагъэр къаIуагъ. Мы зэфэсым Адыгэхэм текIоныгъэр къыдахыгъэп ау къызэрэлъагъорэмкIэ бэтемышIэ Адыгэ купым иIоф къикIыщт.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.