11.01.2015

КъэшъуакIо купэу Нальмэс зыфаIорэр Iанэм тегъутхьагъ


Чъэпыогъум и 3I-м Адыгэ Республикэм щыщ къэшъуакIо купэу Нальмэс зыфаIорэм къашъо-къэгъэлъэгъон Германием ит къалэу Штутгарт къыщигъэлъэгъуагъ. 

МыщкIэ къыхэдгъэщынэу тызфаер Налмэс зыфаIорэм Адыгэ хабзэр зэриукъуагъэр ары. ИпшъэкIэ сурэтэу тетым къызэригъэлъагъорэмкIэ мы къашъуакIо утэшъуагъэ купыр Iэным къыщешъуагъэх. Сыд фэдэ хабзэ мыхэм зэрахьэрэр? 
ЗэраIуагъэу гухъжъыем ыцIи ицIэ арыгъэIуагъ.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.