10.04.2014

Тхьэкущынэ Асльан президент IэнатIэм IукIыжьынкIэ мэхъу

Адыгэ Республикэм ихьыкумэт пышIагъэ горэм къызэриIуагъэмкIэ Адыгэ республикэм ипрезидент Тхьэкущынэ Асльан иIэнатIэ IукIыжьынэу ышIоигъоу тхьапэ Кремлиным чIылъхьагъ.


А тхьапэм джыри хэплъагъэп Урысием ипрезидент Путин Владимир.

Джащ фэдэу Москва дэс адыгэ горэм къызэриIуагъэмкIэ Адыгеим президенткIэу къыхахыщтыр джыри агъэнэфагъэп. А IэнатIэм нэбгрэ заулэ фэбанэ. Ахэр, Къумпылъ Мурат, Хьащыр Аслъан, Быжь Айтэч, Кубэ Руслъан.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.