2.14.2014

Дунае хасэкIэ зэджэжьырэм хъурэр ышIэрэп

Чъэпыогъум и 26-м Дунае адыгэ хасэкIэ зэджэжьырэм игъэцэкIэкIо куп изэхэсыгъо Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъэлашъхьэ Налчик щыкIуагъ.
Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм мыщ фэдэ къаIуагъэу интернет агенствэу Кавказ Iузилым къетхы:

"Урысие Федерацием цIыфэу ыхьэхэрэм адэлажьэрэ министерствэм а дунае хасэкIэ зэджэжьырэм джэуапэу къыритыжьгъэмкIэ 2013 илъэсым Сирием щыщэу нэбг 498 фэдиз Урысием ихьагъ". Мыхэр сыд фэдэ лъэпкъых къатхыгъэп.

ГъэшIэгъоныр а дунае хасэкIэ зэджэжьырэр Налчик дэт ау ащ Сирием щыщ Адыгэу дэсыр зыфэдизыр ышIэтпи, удэ, Москва нэс Iаби аупчIыгъ, тхьэпща Адыгэу Налчик къэкIожьыгъэр аIуи.

Кавказ Узилым а дунае хасэкIэ зэджэжьырым хэтхэм зи къызимыкIырэ гъэхъагъэхэр ашIагъэм фэдэу къаIуагъэу къетхы. КIо ахэр къэтытхынкIэ къемыкIоу тэлъытэ.

КъэIогъэн фае, Сирием заор къызэрежьэ, а хэгъэгум Адыгэ мин 10.000 нахьыбэ ыкIыжьыгъ. Мыхэм ащыщэу 1500 неIэп Адыгэ хэкум къырагъэхьэжьыгъэр. Сирие кIоцIымкIэ Адыгэхэм япрцент 50 нахьыбэ яунэмэ арысыжьыхэп.

Гъуащэ Къызбэч

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.