1.14.2014

УпчIэ гъэшIэгъонхэр джэуапхэр нахь гъэшIэгъоныщ

Джэуапхэр ащ нахь гъэшIэгъоныщ

УипчIэ гъэшIэгъонхэр загъорэм цIыфым ишъхьэ къехьэх, джащ фэдэу джэуапхэри ащ нахь гъэшIэгъонэу зэретыжьых. Мы къотамэр ащ фэдэ Iофхэр ары зытегущыIэрэ


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.